2020

Styczeń


Wpływy od 01.01.2020:


- 100,00 - darowizna Alla C.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 794,03 - darowizna Vadim I.
- 1800,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości"
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 90,00 - darowizna Danuta P.
- 50,00 - darowizna Mirela F.
- 20,00 - darowizna Izabela Krystyna M.
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 1289,91 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości"
- 250,00 - darowizny grupy z Moskwy
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 1928,40 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"
- 349,00 - darowizna Beata C.
- 10,00 - darowizna Anita A.
- 30,00 - kwiaty dla dogów Danuta P.
- 30,00 - kwiaty dla dogów Alla Ch.
- 50,00 - darowizna Agnieszka S.
- 1000,00 - darowizna Ars Scripti-2
- 1511,00 - darowizny z aukcji "Wyprzedażowej"

Razem - 9672,34

Wydatki od 01.01.2020


- 2525,52 - hotelik i karma Zelty i Gai
- 282,00 - leki Effi
- 37,00 - leki Thorina
- 782,00 - hotel i karma Thorina za grudzień
- 450,00 - leki Effi
- 3900,00 - operacja Indiego
- 564,00 - badania i leki Aresa
- 300,00 - badania Kastora
- 1242,00 - hotel i karma Aresa
- 700,00 - szczepionka Thorina
- 360,99 - leki Zelty

Razem - 11.143,51

Dogi do adopcji:


1. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
2. Gaja - od 20.10.2019 - czeka na dom

Dogi na pełnym utrzymaniu Skarbonki
1. Gibson - od marca 2018

W grudniu pomogliśmy:


1. Batmanowi
2. Thorinowi
3. Zelcie
4. Oskarowi
5. Cormacowi
6. Gibsonowi
7. Gai
8. Rogerowi
9. Kastorowi
10. Effi


Luty

Wpływy od 01.02.2020:


- 100,00 - darowizna Alla Ch.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 804,25 - darowizna Vadim I.
- 125,00 - darowizna Danuta P.
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 400,00 - darowizna grupa ukraińska
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 100,00 - darowizna Edward Z.
- 1400,00 - I transza darowizna z aukcji "Z miłości do dogów"
- 1800,00 - II transza darowizna z aukcji "Z miłości do dogów"
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 30,00 - darowizna Aleksandra W.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Alla Ch.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Andrzej Z.
- 434,00 - darowizna Beata C.
- 1236,10 - III transza darowizna z aukcji "Z miłości do dogów"
- 20,00 - darowizna Roman Emil S.
- 206,13 - kwiaty dla dogów Karolina H.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Małgorzata G.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 115,00 - darowizna Roman Emil S.
- 1121,00 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"
- 50,00 - kwiaty dla dogów Danuta P.

Imiennie dla Zelty
- 125,03 - Aneta M.

Razem - 8686,51

Wydatki od 01.02.2020


- 2426,40 - hotel i karma Gai i Zelty za styczeń
- 142,00 - leki Ares
- 500,00 - leki Effi
- 489,80 - karma Gibsona
- 300,00 - suplementy Kastora i Grażynki
- 250,00 - księgowość
- 192,00 - badania Aresa
- 500,00 - leki Kastora
- 1689,00 - badania i leki Stiviego
- 300,00 - kastracja Gabrysia
- 1640,00 - leki Oskara
- 1673,20 - hotelik Zelty i Gai za luty

Razem - 10.102,40

W styczniu pomogliśmy:


1. Indiemu
2. Thorinowi
3. Zelcie
4. Kastorowi
5. Aresowi
6. Gai
7. EffiRozliczenie zbiórek imiennych


Imiennie dla Zelty
Do wykorzystania – 125,03 zł
Wykorzystane na leki Zelty w lutym – 360,99 zł


Marzec

Wpływy od 01.03.2020:


- 100,00 - darowizna Alla Ch.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Kamilla D.
- 804,98 - darowizna Vadim I.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 50,00 - darowizna Justyna W.
- 50,00 - darowizna Małgorzata S
- 1500,00 - I transza darowizn z aukcji Wyprzedażowej
- 100,00 - darowizna Roman S.
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 612,00 - II transza darowizn z aukcji Wyprzedażowej
- 200,00 - kwiaty dla dogów Andrzej Z.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Iwona Aruna
- 50,00 - kwiaty dla dogów Edward Z.
- 150,00 - darowizna Anna S.P.
- 30,00 - kwiaty dla dogów Bożena B.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Alicja B.-W.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Józef S.
- 216,10 - kwiaty dla dogów Magda H.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Bernadetta S.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Małgorzata G.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Natalia K.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Jolanta K.
- 1150,00 - darowizna grupa z Białorusi
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 250,00 - darowizna Danuta P.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Renata N.
- 200,00 - kwiaty dla dogów Dorota M.-K.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Danuta P.
- 30,00 - kwiaty dla dogów Helena N.
- 30,00 - kwiaty dla dogów Beata G.
- 35,00 - kwiaty dla dogów Anita A.
- 35,00 - kwiaty dla dogów Marta T.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Izabela M.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Beata W.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Kamilla D.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Joanna S.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Anna W.
- 111,43 - kwiaty dla dogów Aneta M.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Grażyna B.
- 235,80 - darowizna Oxana B.
- 1000,00 - darowizna Ars Scripti-2
- 1800,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 295,00 - darowizna Beata C.
- 35,00 - darowizna Ewa Ch.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Agnieszka S.
- 1900,00 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 1011,25 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"

Imiennie dla Zelty
- 125,70 - Aneta M. - wykorzystane na leki nasercowe

Razem - 13.747,26

Wydatki od 01.03.2020


- 1006,00 - leki Stiviego
- 352,00 - leki Stefana
- 1029,64 - leki Zelty
- 1282,00 - zabieg Stefana
- 2898,00 - operacja Wiesia
- 1050,00 - leki Effi i kastracja Aresa
- 216,00 - leki Stiviego

Razem - 8863,28


W lutym pomogliśmy:


1. Gibsonowi
2. Stiviemu
3. Zelcie
4. Kastorowi
5. Aresowi
6. Gai
7. Effi
8. Gabrysiowi
9. Oskarowi
10. Grażynce

Rozliczenie zbiórek imiennych


Imiennie dla Zelty
Do wykorzystania – 125,70 zł
Wykorzystane na leki Zelty w marcu – 1029,64 zł


Kwiecień


Wpływy od 01.04.2020:


- 100,00 - darowizna Alla Ch.
- 835,55 - darowizna Vadim I.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 125,08 - darowizna Oxana B.
- 50,00 darowizna Małgorzata S.
- 1058,58 - ostatni transza darowizn z aukcji "Z miłości..."
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 50,00 - darowizna Damian M
- 100,60 - darowizny FaniMani
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 250,00 - darowizna Danuta P.
- 152,00 - darowizna Roman S.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 50,00 - darowizna Kamilla D.
- 25,00 - darowizna Beata C.
- 1000,00 - I transza darowizn z aukcji "Wyprzedażowej"
- 1191,00 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"
Imiennie dla Zelty
- 132,71 - Aneta M.

Razem - 5440,83

Wydatki od 01.04.2020


- 1162,00 - zabiegi Stefana
- 500,00 - leki Kastora
- 1184,88 - hotelik i karma Zelty
- 408,00 - badania Emi
- 566,00 - badania i leki Kastora
- 150,00 - badania i leki Grażyny
- 500,00 - leki Effi
- 236,00 - badania Aresa

Razem - 4706,88

W marcu pomogliśmy:

 

1. Stiviemu

2. Zelcie

3. Stefanowi  

4. Wiesiowi

5. Effi

6. Aresowi
Rozliczenie zbiórek imiennych


Imiennie dla Zelty
Do wykorzystania – 132,71 zł

Wykorzystane w kwietniu na leki


Maj

Wpływy od 01.05.2020:


- 100,00 - darowizna Alla Ch.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 1031,00 - II transza z aukcji "Wyprzedażowej"
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 50,00 - darowizna Danuta P.
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 1900,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 50,00 - darowizna Anita A.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 20,00 - darowizna Piotr M
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 1447,87 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 40,00 - Beata C.
- 913,40 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"
Imiennie dla Zelty
- 153,48 - darowizna Aneta M.

Razem - 6075,75


Wydatki od 01.05.2020


- 1197,36 - hotel i karma Zelty
- 287,50 - księgowość
- 736,01 - leki Zelty
- 280,00 - badanie serca Effi
- 277,00 - preparat dla Kastora
- 750,00 - karma i obroża Foresto Gibsona
- 526,00 - suplementy dla Cormaca
- 1200,00 - leki Oskara
- 500,00 - księgowość
- 328,99 - antyalergiczna Karma dla Juraty
- 500,00 - leki Kastora
- 540,00 - suplementy Kastora

Razem - 7122,77

W kwietniu pomogliśmy:

 

1. Kastorowi

2. Zelcie

3. Stefanowi

4. Emi

5. Grażynie

6. Aresowi

7. EffiRozliczenie zbiórek imiennych


Imiennie dla Zelty
Do wykorzystania – 153,48 zł
Wykorzystane w maju na leki


Czerwiec

Wpływy od 01.06.2020:


- 100,00 - darowizna Alla Ch.

- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.

- 50,00 - darowizna Danuta P.

- 50,00 - darowizna Małgorzata S.

- 50,00 - darowizna Małgorzata G.

- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.

- 443,44 - darowizna Oxana B.

- 650,00 - darowizny z wpisowego na Wystawę

- 33,00 - darowizna Beata C.

- 1090,00 - darowizny z aukcji "Wyprzedażowej"

- 10,00 - darowizna Anita A.

- 150,00 - darowizna Anna S.-P.

- 1776,00 - darowizny sklepik

- 1510,00 - darowizny licytacja I

- 1760,00 - darowizny licytacja II

- 30,00 - darowizna Danuta P.

- 50 ,00 darowizna Iwona O.-G

- 702,00 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"

Imiennie dla Zelty

- 149,11 - darowizna Aneta M.


Razem - 8640,55


Wydatki od 01.06.2020


- 84,00 - podatek od opłaty za usługi księgowe

- 249,00 - badania Ati

- 1000,00 - operacja Indiego

- 500,00 - leki dla Effi

- 1241,52 - karma i hotel Zelty

- 236,00 - leki Kastora

- 581,00 - leki Zelty

- 70,00 - leki przeciwzapalne Kastora

- 133,00 - maść przyspieszająca gojenie dla Roxesa

- 630,00 - karma i szczepienia Gibsona

- 696,00 - ostatnia faktura Luny

- 526,00 - preparaty wzmacniające dla Cormaca

- 100,00 - kontrolne badania Ati

- 195,00 - badania i leki Aresa

- 304,99 - karma wet. dla Juraty

- 803,00 - suplementy na stawy dla Ati

Razem - 7349,51


Rozliczenie zbiórek imiennych


Imiennie dla Zelty
Do wykorzystania – 149,11 zł

Wykorzystane w czerwcu na leki


W maju pomogliśmy:


1. Cormacowi
2. Oscarowi
3. Zelcie
4. Kastorowi
5. Gibsonowi
6. Juracie
7. Effi


Lipiec

Wpływy od 01.07.2020:


- 100,00 - darowizna Alla C.
- 1900,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 1900,00 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 214,00 - darowizna Beata C.
- 1500,00 - III transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Andrzej Z.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Alla C.
- 50, 00 - darowizna Krzysztof S.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Małgorzata G.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Danuta P.
- 213,22- darowizna Oxana B.
- 682,21 - IV transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 350,00 - darowizna Małgorzata K.
- 35,00 - darowizna Iwona M.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 60,00 - darowizna Dorota K.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 1282,00 - II transza darowizn z aukcji "Wyprzedażowej"
- 30,00 - darowizna Beata C.
- 1200,00 - I transza darowizn z aukcji "Wyprzedażowej"
- 60,00 - darowizna Janina S.
- 1428,00 - darowizny za Albumy z Wystawy
- 1691,00 - darowizny z aukcji Ekskluzywnej
Imiennie dla Zelty
- 150,84 - darowizna Aneta M.

Razem - 13.813,15

Wydatki od 01.07.2020


- 1197,36 - hotel i karma Zelty
- 378,00 - ostatnia faktura za Walę
- 251,00 - badania Emi
- 645,00 - leki Zelty
- 803,00 - preparat na stawy dla Portosa
- 803,00 - preparat na stawy dla Stelli
- 500,00 - leki nasercowe Kastora
- 569,80 - karma dla Gibsona
- 803,00 - preparat na stawy dla Magnusa
- 550,00 - badania i leki Aresa
- 305,00 - weterynaryjna karma dla Juraty

Razem - 6805,16


Rozliczenie zbiórek imiennych

Imiennie dla Zelty

Do wykorzystania – 150,84 zł

Wykorzystane w lipcu na leki

W czerwcu pomogliśmy:


1. Cormacowi
2. Ati
3. Zelcie
4. Kastorowi
5. Gibsonowi
6. Juracie
7. Effi

8. Indi

9. Roxes

10. Luna

11. Ares


Sierpień 

Wpływy od 01.08.2020:

- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 100,00 - darowizna Alla C.
- 100,00 - darowizna Edward Z.
- 50,00 - darowizna Danuta P.
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 50,00 - darowizna Krzysztof S.
- 40,00 - darowizna Danuta P.
- 1900,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 35,00 - darowizna Beata C.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 200,00 - darowizna uczestników kursu
- 1573,00 – II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 100,00 - kwiaty dla dogów od Alla C.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Andrzej Z.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Magdalena K.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Bernadetta S.
- 40,00 - darowizna Alicja B.-W.
- 40,00 - darowizna Roman S.
- 35,00 - darowizna Małgorzata Ł.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Małgorzata G.
- 1111,70 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"
- 100,00 - kwiaty dla dogów Danuta P.
Imiennie dla Zelty
- 149,08 - darowizna Aneta M.

Razem - 6283,78

Wydatki od 01.08.2020
- 1200,00 - hotel i karma Zelty
- 498,00 - badania Emi
- 500,00 - leki Effi
- 1080,00 - rehabilitacja Kastora
- 850,00 - leki nasercowe Oskara
- 838,00 - badania Kastora
- 645,01 - leki Zelty
- 803,00 - suplementy dla Joszko
- 300,00 - badania Cormaca i Leona
- 93,00 - leki Grażynki
- 605,00 - rehabilitacja Rogera
- 569,80 - karma Gibsona
- 154,00 - suplementy Kastora

Razem - 8135,81

Rozliczenie zbiórek imiennych

Imiennie dla Zelty
Do wykorzystania – 149,08 zł
Wykorzystane w sierpniu na lekiW lipcu pomogliśmy:

1. Zelta

2. Wala

3. Emi

4. Portos

5. Stella

6. Kastor

7. Gibson

8. Magnus

9. Ares

10. Jurata


Wrzesień Wpływy od 01.09.2020: - 100,00 - darowizna Alla C. - 44,00 - darowizna Anna S.-P. - 20,00 - darowizna Agata Sylwia K. - 1000,00 - I transza wpłat z aukcji "Wyprzedażowej" - 100,00 - darowizna Danuta P. - 50,00 - darowizna Dorota M.-K - 50,00 - darowizna Małgorzata S. - 50,00 - darowizna Małgorzata G. - 100,00 - darowizna Joanna T. - 1290,00 - II transza wpłat z aukcji "Wyprzedażowej" - 50,00 - darowizna Krzysztof Sz. - 150,00 - darowizna Anna S.-P. - 50,00 - darowizna Iwona O.-G. - 1500,00 - I transza wpłat z aukcji "Z miłości do dogów" - 1700,00 - II transza wpłat z aukcji "Z miłości do dogów" - 200,00 - darowizna Alicja B.-W. - 155,00 - darowizny kurs - 100,00 - kwiaty dla dogów Alla C. - 100,00 - kwiaty dla dogów Andrzej Z. - 50,00 - kwiaty dla dogów Ewelina T. - 50,00 - kwiaty dla dogów Olga K. - 50,00 - kwiaty dla dogów Dorota m.-K. - 50,00 - kwiaty dla dogów Ewa L. - 1622,00 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej" Imiennie dla Zelty - 149,95 - darowizna Aneta M. Razem - 8780,95 Wydatki od 01.09.2020 - 1200,00 - hotelik i karma Zelty - 900,00 - rehabilitacja Rogera - 300,00 - rehabilitacja Rogera - 803,00 - suplementy na stawy Sissi - 204,00 - badania Emi - 1200,00 - leki dla Oskara - 360,00 - echo serca Narii i Toli - 180,00 - echo serca Miszy - 644,11 - leki Zelty - 560,00 - leki Kastora - 120,00 - echo serca Antosia - 120,00 - echo serca Jasia - 100,00 - echo serca Inki - 380,00 - echo serca Borysa i Peli - 400,00 - echo serca Kastora i Grażynki - 710,11 - suplementy na stawy Juraty - 89,10 - suplementy dla Joszko - 458,27 - echo serca Quentina i Grety - 300,00 - echo serca Rosy Clary i Bogusia Razem - 9042,59


Rozliczenie darowizn imiennych:

Zelta - 149,95 - darowizna Aneta M.
Wykorzystane we wrześniu na leki nasercowe.

W sierpniu pomogliśmy:


1. Cormacowi
2. Gibsonowi
3. Leon
4. Zelcie
5. Kastorowi
6. Joszko
7. Emi
8. Effi
9. Roger
10. Oskarowi
11. Grażynce


Październik


Wpływy od 01.10.2020:

- 100,00 - darowizna Alla C.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Agnieszka S.
- 1157,31 - darowizny z aukcji "Z miłości do dogów"
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia P.
- 90,00 - darowizna Danuta P.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Danuta P.
- 400,00 - darowizna Anna S.-P.
- 400,00 - darowizna Bożena B.
- 200,00 - darowizna Renata N.
- 50,00 - darowizna Dorota M.-K.
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 112,07 - darowizny przez FaniMani
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 50,00 - darowizna Anna S.-P.
- 50,00 - darowizna Izabela M.
- 1000,00 - darowizny z aukcji "Wyprzedażowej"
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 600,00 - darowizna kurs międzynarodowy
- 1164,00 - darowizny z aukcji "Wyprzedażowej"
- 1824,92 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"
Imiennie dla Zelty
- 151,75 - darowizna Aneta M.
Imiennie dla Kastora
- 100,00 - darowizna Edward Z.
- 107,80 - darowizna Aneta M.
- 150,00 - darowizna Alicja B.-W.

Razem - 8137,85
Wydatki od 01.10.2020

- 175,00 - echo serca Jurata
- 230,00 - echo serca Effi
- 230,00 - echo serca Ares
- 569,80 - karma dla Gibsona
- 1155,00 - hotel i karma Zelty
- 11.007,36 - operacja i leczenie Lilci
- 220,00 - echo serca Gabryś
- 170,00 - echo serca Nory
- 724,11 - suplementy dla Gabrysia
- 184,00 - badania Emi
- 121,11 - maść gojąca dla Roxesa
- 1764,00 - terapia IRAP Kastora
- 160,00 - echo serca Balto
- 255,00 - leki dla Cormaczka
- 195,00 - suplementy dla Kratosa
- 1715,00 - leczenie Sissi
- 500,00 - leki nasercowe Effi

Razem - 19.375,38

Rozliczenie darowizn imiennych
Imiennie dla Zelty
Do wykorzystania – 157,75 zł
Wykorzystane we październiku na leki
Imiennie dla Kastora
Do wykorzystania - 357,80
Wykorzystano w październiku na terapię IRAP

W wrześniu pomogliśmy:


1. Roger 2. Sissi 3. Emi 4. Oscar 5. Narii 6. Toli 7. Miszy 8. Kastor 9. Antoś 10. Jaś 11. Inka 12. Borys 13. Pela 14. Grażynka 15. Jurata 16. Joszko 17. Quentin 18. Greta 19. Rosa Clara 20. Boguś 21. Zelta

Listopad

Wpływy od 01.11.2020:

- 100,00 - darowizna Alla C.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 50,00 - darowizna Dorota M.-K.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 1900,00 - I transza darowizna z aukcji "Z kresowej"
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Alla C.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Andrzej Z.
- 1900,00 - II transza darowizna a aukcji "Z kresowej"
- 140,00 - darowizna Danuta P.
- 80,00 - kwiaty dla dogów Justyna M.
- 20,00 - kwiaty dla dogów Małgorzata S.
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Alla C.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Andrzej Z.
- 1500,00 - III transza darowizna a aukcji "Z kresowej"
- 30,00 - kwiaty dla dogów Krzysztof T.
- 713,50 - IV transza darowizna a aukcji "Z kresowej"
- 100,00 - kwiaty dla dogów Danuta P.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Małgorzata G.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Bartosz Sz.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Anita Magdalena Sz.
- 1000,00 - darowizna Ars Scripti-2
- 1900,00 - I transza darowizna z aukcji Wyprzedażowej
- 100,00 - darowizna Justyna W.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 2453,70 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"
- 1500,00 - I transza darowizn z aukcji Wyprzedażowej
- 35,00 - darowizna Ewa D.
Imiennie dla Cormaca
- 100,00 - Anna W.
- 200,00 - Józef S.
- 300,00 - Norbert S.
- 40,00 - Natalia K.
- 100,00 - Edward Z.
Imiennie dla Zelty
- 131,99 - darowizna Aneta M.
Imiennie dla Kastora
- 109,93 - darowizna Aneta M.

Wydatki od 01.11.2020

- 3050,00 - operacja Cormaca
- 1260,00 - hotelik i karma Zelty
- 340,00 - badania i leki Daisy
- 654,00 - leki Kastora
- 317,00 - terapia IRAP Kastora
- 360,00 - echo serca Wiesia i Rary
- 1484,40 - kastracja Kuby
- 597,98 - leczenie ogonka Rary
- 581,00 - leki Zelty
- 599,13 - leki Cormaca
- 247,20 - karma dla Daisy
- 180,00 - echo serca Nitki
- 569,80 - karma Gibsona
- 260,20- suplementy dla Miszy
- 1290,00 - leki nasercowe Oskara

Rozliczenie darowizn imiennych:

Cormac - 740,00
Opłacona FV 2/11/2020
Zelta - 131,99
Opłacona FV 22/2020
Kastor - 109,93
Opłacona FV 236/01/01/2020


W październiku pomogliśmy:


1. Cormacowi
2. Gibsonowi
3. Ares
4. Zelcie
5. Kastorowi
6. Jurata
7. Emi
8. Effi
9. Roxes
10. Nora
11. Kratos

12. Balto

13. Lilka

14. Gabryś

15. Sissi


Grudzień


Wpływy od 01.12.2020:
- 100,00 - darowizna Alla C.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 430,00 - darowizny z aukcji "Wyprzedażowej"
- 100,00 - darowizna Joanna G.
- 640,00 - darowizna Beata C.
- 1900,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 50,00 - darowizna Dorota M.-K.
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 1900,00 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 100,00 - darowizna Norbert S.
- 1900,00 - III transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 100,00 - darowizna Anna R.
- 1834,82 - IV transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 145,00 - darowizna Beata C.
- 120,00 - darowizna Danuta P.
- 145,00 - darowizna anonimowa
- 70,00 - darowizna Dorota M.-K.
- 100,00 - darowizna Aniela Ł.
Imiennie dla Zelty
- 128,21 - darowizna Aneta M.
Imiennie dla Dejzi
- 218,10 - darowizna Aneta M.
- 50,00 - darowizna Agnieszka Z.
- 59,00 - darowizna Oktawia J.
- 30,00 - darowizna Ewa D.
- 219,16 - darowizna Danuta B.
- 20,00 - darowizna Oskar J
- 20,00 - darowizna Małgorzata S.
Łącznie dla Dejzi - 616,26
Razem - 10.749,29

Wydatki od 01.12.2020
- 1155,00 - hotel i karma Zelty
- 400,00 - badania i leki Cormaca
- 1014,99 - badania i leki Miszy
- 595,00 - leki Zelty
- 385,00 - badania Emi
- 584,00 - księgowość
- 280,00 - leczenie Kastora
- 4815,00 - operacja Emmy
- 528,00 - badania Kalipso
- 245,00 - leki Kastora
- 200,00 - badanie serca Kalipso
- 724,11 - suplementy na stawy dla Kalipso
- 101,00 - leki Kalipso
Razem - 11.030,10

Rozliczenie darowizn imiennych:

Zelta - 128,21 zł - wykorzystane w grudniu na leki
Dejzi - 616,26 - do wykorzystania na badania, leki, operację

W listopadzie pomogliśmy:
1. Zelcie
2. Gibsonowi
3. Cormacowi
4. Daisy
5. Rarze
6. Kastorowi
7. Cubie
8. Miszy
9. Oskarowi
10. Wiesiowi
11. Nitce