2019

Styczeń

Wpływy od 01.01.2019:


- 50,00 - darowizna Alla Ch.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 378,82 - darowizny ze zbiórki Siepomaga
- 50,00 - darowizna Danuta P.
- 100,00 - darowizna Paulina Luiza O.
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 114,25 - darowizny z FaniMani
- 150,00 - darowizna Anna S.-P. 
- 20,00 - darowizna Izabela M.
- 15,00 - darowizna Lidia G.
- 1816,00 - darowizna z aukcji "Wyprzedażowej"
- 50,00 - darowizna Justyna W.
- 30,00 - darowizna Natalia K.
- 1045,80 - darowizna z aukcji "Ekskluzywnej"
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 1900,00 - darowizny z aukcji "Z miłości do dogów"
- 22,00 - darowizna Ewa C.
- 10,00 - darowizna Katarzyna T.
- 41,13 - darowizna Kamila M.
- 800,00 - darowizna z Rosji 
- 284,00 - darowizna Beata C.
- 30,00 - darowizna Danuta P.
- 1500,00 - darowizny z aukcji "Z miłości do dogów" - II transza
- 280,00 - darowizna za Kalendarze
- 70,00 - darowizna Małgorzata G.
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 50,00 - darowizna Agnieszka S.

Razem - 8969,00

Wydatki od 01.01.2019


- 1373,18 - hotel i karma Zelty za grudzień
- 365,00 - leki Saszy
- 989,27 - leki Batmana
- 697,50 - karma i hotel Ati
- 500,00 - karma i hotel Jaś
- 600,00 - leki Kastora 
- 460,00 - leki Kiry
- 717,00 - leki i karma Gibsona
- 1007,90 - leki Batmana
- 250,00 - księgowość
- 214,80 - karma dla Roxany i Joszko
- 550,00 - badania Stelli 
- 1254,93 - hotel i karma Zelty za styczeń

Razem - 8979,58


Wpływy od początku roku – 8969,00
Wydatki od początku roku – 8979,58


Dogi do adopcji:


1. Jaś – pod opieką DS od stycznia 2017 – czeka na dom
2. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
3. Ati – od 06.10.2018 – czeka na dom

W styczniu pomogliśmy:


1. Zelcie
2. Jasiowi
3. Kirze
4. Sasza
5. Joszko
6. Batmanowi
7. Ati
8. Stelli
9. Kastorowi
10. Roxanie
11. Gibsonowi


Wykorzystanie darowizn imiennych w styczniu:


Imiennie dla Joszko 


Darowizny wrzesień - 514,82
We wrześniu wykorzystano na transport i leki – 264,88
Do wykorzystania – 249,94
Darowizny październik
- 4699,99 - zbiórka na Siepomaga
Razem – 4949,93
- 334,80 - hotel i karma Joszki za wrzesień
- 167,68 - zabezpieczenie od kleszczy Joszki
- 445,22 - leki Joszko 
Razem – 947,70
Do wykorzystania – 4002,23
W listopadzie wykorzystano 1598,65 na badania, leki, karmę i hotelik za październik Joszko
Zostało do wykorzystania – 2403,58
Grudzień wykorzystane
- 1474,35 – hotel, karma, badania i leki listopad
- 100,44 - echo serca Joszko
Zostało do wykorzystania – 828,79 – czeka na operację oczu.
Styczeń wykorzystane
- 107,40 – karma
Zostało do wykorzystania – 721,39 – czeka na operację oczu


Imiennie Lituś


- 185,00 - Barbara Ż., anioł
- 62,80 - darowizna Aneta M.
- 50,00 - darowizna Lilianna W.
- 4166,08 - zbiórka na Siepomaga
Łącznie - 4463,88
- 1777,25 - leki Litusia
- 930,00 - leki Litusia 
Razem – 2707,25
Do wykorzystania – 1756,63
1022,81 – wykorzystane na opłacenie ostatnich faktur za leki i rehabilitację Lita
Zostało – 733,82 – kwota ta została przekazana na opłacenie leków nasercowych Saszy i jest do wykorzystania 
Grudzień wykorzystane
- 365,00 – wykorzystane na leki nasercowe Saszy
Zostało – 368,82 – zostało na leki Saszy
Styczeń wykorzystane
- 365,00 – wykorzystane na leki nasercowe Saszy
Zostało – 3,82 zł


Imiennie dla Marcysi


Niewykorzystane – 890,19 – czeka na drugą operację Marcysi

Imiennie Gibson 


- 41,26 - darowizna Kamila M. 
Wykorzystane w styczniu – faktura 11/2019 na kwotę 717,00Luty

Wpływy od 01.02.2019:


- 50,00 - Alla Ch.
- 20,00 - Agata Sylwia K.
- 20,00 - Danuta P.
- 1127,00 - darowizny z aukcji "Z miłości do dogów"
- 50,00 - Małgorzata S.
- 50,00 - Małgorzata G.
- 20,00 - darowizna Izabela M.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 1887,00 - darowizny z aukcji "Wyprzedażowej"
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 1400,00 - I transza darowizn z aukcji "Kresowej"
- 1098,20 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"
- 20,00 - darowizna Dorota M.-K.
- 840,00 - darowizna z Rosji
- 54,00 - darowizna Beata C.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 826,00 - II transza darowizn z aukcji "Kresowej"
- 460,00 - darowizny za kalendarz

Razem - 8172,20

Wydatki od 01.02.2019


- 225,78 - karma Ati
- 493,00 - leczenie Ati
- 365,00 - leki Saszy
- 613,00 - punkcja i leki Batmana
- 793,60 - hotel i suplementy Ati
- 766,00 - sterylizacja Nory
- 1081,10 - leki i punkcja Batmana
- 500,00 - hotelik Jasia 
- 350,00 - badania Obelixa
- 250,00 - księgowość
- 1083,00 - leki Batmana
- 1206,60 - hotelik i karma Zelty
- 261,00 - leki Zelty
- 180,00 - za hotel Ati 

Razem - 8168,08

Dogi do adopcji:


1. Jaś – pod opieką DS od stycznia 2017 – czeka na dom
2. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
3. Roxes - od 18.02.2019 - czeka na dom

W lutym pomogliśmy:


1. Zelcie
2. Jasiowi
3. Saszy
4. Norze
5. Batmanowi
6. Ati
7. Obelixowi
8. Roxesowi


Wykorzystanie darowizn imiennych w lutym:

Imiennie Lituś


- 185,00 - Barbara Ż., anioł
- 62,80 - darowizna Aneta M.
- 50,00 - darowizna Lilianna W.
- 4166,08 - zbiórka na Siepomaga
Łącznie - 4463,88
- 1777,25 - leki Litusia
- 930,00 - leki Litusia 
Razem – 2707,25
Do wykorzystania – 1756,63
1022,81 – wykorzystane na opłacenie ostatnich faktur za leki i rehabilitację Lita
Zostało – 733,82 – kwota ta została przekazana na opłacenie leków nasercowych Saszy i jest do wykorzystania 
- 365,00 – wykorzystane na leki nasercowe Saszy
Zostało – 368,82 – zostało na leki Saszy
- 365,00 – wykorzystane na leki nasercowe Saszy
Zostało – 3,82 zł
- 365,00 – wykorzystane na leki nasercowe Saszy
Całość wykorzystana

Niewykorzystane 

Imiennie dla Joszko

 
Darowizny wrzesień - 514,82
We wrześniu wykorzystano na transport i leki – 264,88
Do wykorzystania – 249,94
Darowizny październik
- 4699,99 - zbiórka na Siepomaga
Razem – 4949,93
- 334,80 - hotel i karma Joszki za wrzesień
- 167,68 - zabezpieczenie od kleszczy Joszki
- 445,22 - leki Joszko 
Razem – 947,70
Do wykorzystania – 4002,23
W listopadzie wykorzystano 1598,65 na badania, leki, karmę i hotelik za październik Joszko
Zostało do wykorzystania – 2403,58
- 1474,35 – hotel, karma, badania i leki listopad
- 100,44 - echo serca Joszko
Zostało do wykorzystania – 828,79 – czeka na operację oczu
- 107,40 – karma
Zostało do wykorzystania – 721,39 – czeka na operację oczu

Imiennie dla Marcysi


Niewykorzystane – 890,19 – czeka na fakturę za drugą operację MarcysiMarzec


Wpływy od 01.03.2019:


- 100,00 - Alla Ch.
- 50,00 - Natalia K.
- 20,00 - Agata Sylwia K.
- 20,00 - Danuta P.
- 50,00 - Małgorzata S.
- 300,00 - Bożena B.
- 300,00 - Anna G
- 300,00 - Anna S.-P.
- 100,00 - Renata N.
- 841,49 - Vadim I.
- 150,00 - Anna S.-P.
- 50,00 - Małgorzata G.
- 50,00 - Krzysztof Sz.
- 20,00 - Izabela Krystyna M.
- 125,29 - Diana M.
- 50,00 - Justyna W.
- 235,00 - darowizny z Siepomaga
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Agnieszka S.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Danuta P.
- 20,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Małgorzata S.
- 40,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Bożena B.
- 200,00 - - darowizna kwiaty dla dogów - Andrzej Z.
- 1585,00 - darowizny z aukcji "Wyprzedażowej"
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów Bernadetta S.
- 417,59 - darowizna kwiaty dla dogów - Magda H.
- 30,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Anita A.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów Edward Z.
- 1900,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 88,00 - darowizna Bernadetta S.
- 150,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Aneta K.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Lidia G.
- 20,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Rafał N.
- 140,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Renata N.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Małgorzata G.
- 100,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Ewa L.
- 1374,60 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Krzysztof T.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Magdalena i Jarosław S.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Joanna S.
- 1000,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Jacek G.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Dorota K.
- 1900,00 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 203,00 - darowizna Beata C.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Joanna S.
- 40,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Klaudia H.
- 30,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Joanna P.
- 100,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Daria R.
- 30,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Anna O.
- 84,84 - darowizna Sevarachan S.
- 195,05 - darowizna Oxana B.
- 100,00 - darowizna Patrycja M.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Iwona M.

Razem - 13.864,86

Wydatki od 01.03.2019


- 450,68 - badania i leki Cormaca
- 920,00 - leki Kiry
- 1010,00 - badania i karma Gibson 
- 500,00 - hotelik Jasia 
- 459,80 - karma Gibsona
- 365,00 - leki Saszy 
- 2650,00 - badania, leki, druga operacja Marceliny
- 1166,00 - leki Batmana
- 600,00 - leki Kastora
- 705,00 - kastracja Aleksa 
- 780,00 - księgowość
- 1166,00 - leki Batmana
- 220,00 - badania oczu Joszko 

Razem - 10.992,48


Marzec 2019
Wpływy – 13.864,86
Wydatki – 10.992,48
Wpływy od początku roku – 31.006,06
Wydatki od początku roku – 28.140,14


Dogi do adopcji:

1. Jaś – pod opieką DS od stycznia 2017 – czeka na dom

2. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
3. Roxes - od 18.02.2019 - czeka na dom

W marcu pomogliśmy:

1. Cormacowi

2. Kirze 
3. Gibsonowi 
4. Jasiowi
5. Saszy
6. Marcelinie 
7. Batmanowi
8. Kastorowi
9. Aleksowi
10. Joszko
11. Roxesowi


Rozliczenie darowizn imiennych marzec:


Imiennie dla Joszko 


Razem zebrano - 4699,99 
- 334,80 - hotel i karma Joszki za wrzesień
- 167,68 - zabezpieczenie od kleszczy Joszki
- 445,22 - leki Joszko 
Razem – 947,70
Do wykorzystania – 4002,23
W listopadzie wykorzystano 1598,65 na badania, leki, karmę i hotelik za październik Joszko
Zostało do wykorzystania – 2403,58
- 1474,35 – hotel, karma, badania i leki listopad
- 100,44 - echo serca Joszko
Zostało do wykorzystania – 828,79 – czeka na operację oczu
- 107,40 – karma
Zostało do wykorzystania – 721,39 – czeka na operację oczu
- 220,00 – badania przed operacją oczu
Zostało do wykorzystania – 501,39 – czeka na operację oczu

Imiennie dla Marcysi


Niewykorzystane – 890,19 – czeka na fakturę za drugą operację Marcysi
Wykorzystane - 2650,00 - badania, leki, druga operacja Marceliny


Kwiecień


Wpływy od 01.04.2019:


- 100,00 - Alla Ch.

- 20,00 - Agata Sylwia K.

- 20,00 - Danuta P.

- 60,00 - darowizna Kamilla D.

- 1691,01 - darowizny z aukcji "Z miłości do dogów"

- 50,00 - darowizna Małgorzata S.

- 50,00 - darowizna Małgorzata G.

- 20,00 - darowizna Izabela Krystyna M.

- 1500,00 - darowizna z aukcji Wyprzedażowej

- 150,00 - darowizna Anna S.-P.

- 55,00 - darowizna Klaudia B.-F

- 1900,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"

- 53,00 - darowizna Bernadetta S.

- 1600,00 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"

- 805,00 - darowizna Vadim I.

- 55,00 - darowizna Asia Sz.-D.

- 164,00 - darowizna Beata C.

- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.

- 1462,04 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"

- 12,00 - darowizna Anita A.

- 50,00 - darowizna Dorota K.

- 50,00 - darowizna Iwona O.-G

- 949,00 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"

- 1000,00 - darowizna firma Ars Scripti-2

- 50,00 - darowizna Agnieszka S.

- 50,00 - darowizna Justyna W.


Razem - 11.966,05


Wydatki od 01.04.2019


- 1149,96 - hotelik i karma Zelty za marzec

- 120,00 - zabezpieczenie od kleszczy Jasia

- 380,00 - suplementy Leona

- 331,20 - leki Cormaca

- 600,00 - kastracja i pozostałe zabiegi Gibsona

- 258,00 - badania Kastora

- 365,00 - leki Saszy

- 500,00 - hotelik Jasia

- 459,80 - karma Gibsona

- 1488,40 - badania i leki Batmana

- 120,96 - badania przedoperacyjne Joszko

- 500,00 - kastracja Antosia

- 318,00 - leki Juraty

- 730,00 - leki Saszy

- 250,00 - księgowość

- 1524,00 - operacja oczu Joszko

- 375,00 - badania Fado (Atreyu)

- 948,00 - leki Zelty

- 1145,00 - kastracja Hugona


Razem - 11.568,32Wpływy od początku roku – 42.972,11

Wydatki od początku roku – 39.708,46


Dogi do adopcji:

1. Jaś – pod opieką DS od stycznia 2017 – czeka na dom

2. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom

3. Roxes - od 18.02.2019 - czeka na dom


W kwietniu pomogliśmy:


1. Zelcie

2. Jasiowi

3. Leonowi

4. Cormacowi

5. Gibsonowi

6. Kastorowi

7. Saszy

8. Batmanowi

9. Joszko

10. Antosiowi

11. Juracie

12. Fado

13. Hugonowi


Maj


Wpływy od 01.05.2019:


- 100,00 - darowizna Alla Ch.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 1000,00 - I transza darowizn z aukcji "Wyprzedażowej"
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 20,00 - darowizna Izabela Krystyna M.
- 20,00 - darowizna Danuta P.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 1201,00 - II transza darowizn z aukcji "Wyprzedażowej'
- 40,00 - darowizna Dorota M.-K.
- 50,00 - darowizna Edward Z.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 1000,00 - darowizna Ars Scripti-2
- 60,00 - darowizna Asia S.-D.
- 1900,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 1900,00 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 803,00 - darowizna Vadim I.
- 146,00 - darowizna Beata C.
- 50,00 - darowizna Edward Z.
- 100,00 - darowizna Magdalena U.
- 987,50 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"
- 40,00 - darowizna Agnieszka S.
- 30,00 - darowizna Natalia K.
- 100,00 - darowizna Wiesława Renata D.
- 50,00 - darowizna Agnieszka S. 
Imiennie dla Thorina
- 150,00 - darowizna Agnieszka O.
- 50,00 - darowizna Anna W.

Razem - 10.077,50

Wydatki od 01.05.2019


- 1128,00 - leki Batman +
- 459,80 - karma Gibson +
- 116,00 - szczepienia i odrobaczenie Gibson +
- 460,00 - leki Kira +
- 1284,93 - hotel i karma Zelty +
- 500,00 - hotelik Jasia +
- 318,00 - leki Juraty+
- 1200,00 - leki Kastora +
- 250,00 - księgowość
- 1453,60 - badania i sterylizacja Roxany+ 
- 962,00 - leki Batmana+
- 78,33 - leki Roxesa

Razem - 8210.66


Darowizny imiennie dla Thorina, zostaną przeznaczone na karmę.
- 150,00 - darowizna Agnieszka O.
- 50,00 - darowizna Anna W.

Dogi do adopcji:


1. Jaś – pod opieką DS od stycznia 2017 – czeka na dom
2. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
3. Roxes - od 18.02.2019 - czeka na dom
4. Thorin - od 18.05.2019 - czeka na dom

W maju pomogliśmy:


1. Zelcie
2. Jasiowi
3. Gibsonowi 
4. Kastorowi
5. Kirze
6. Batmanowi
7. Juracie
8. Roxanie
9. Roxesowi
10. ThorinowiCzerwiec


Wpływy od 01.06.2019:


- 100,00 - darowizna Alla Ch.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 75,00 - darowizna Danuta P.
- 1095,00 - darowizny z aukcji "Z miłości do dogów"
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 780,00 - darowizna wpisowego za V Wystawę 
- 20,00 o Izabela Krystyna M.
- 2237,00 - darowizny z V Wystawy Adopcyjnych Dogów 
- 50,00 - Iwona O.-G
- 1115,00 - darowizny z V Wystawy Adopcyjnych Dogów 
- 1050,00 - darowizny z PayPal
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 1600,00 - darowizny z aukcji "Wyprzedażowej" 
- 1608,64 - darowizny z akucji "Ekskluzywnej"
- 100,00 - darowizna Małgorzata G.
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 150,00 - darowizna Agnieszka S.
Imiennie dla Thorina
- 150,00 - Krzysztof O.
- 987,00 - darowizny z Siepomaga
- 150,00 - Agnieszka O.
- 412,58 - Aneta M.
Imiennie dla Roxesa
- 200,00 - Józef S.
- 103,42 - Aneta M
Imiennie dla Portisia
- 18,87 - Zuzanna Aleksandra S.
- 50,00 - Robert K.
- 50,00 - Anna W.
- 50,00 - Bożena L.

Razem - 12.472,51

Wydatki od 01.06.2019


- 562,50 - hotelik Roxesa i Thorina za maj
- 269,00 - suplementy dla Roxesa
- 65,37 - buciki na chorą łapkę Roxesa
- 128,92 - antybiotyk Roxesa
- 318,00 - leki Juraty
- 1333,26 - hotel i karma Zelty
- 1205,00 - leki Batmana
- 500,00 - hotelik Jasia 
- 180,00 - badanie echo serca Narii 
- 469,80 - karma Gibsona
- 250,00 - księgowość
- 318,00 - badania Roxesa
- 350,00 - kastracja Kastora
- 132,53 - paliwo za wizyty poadopcyjne u Joszko, Roxany i Nory
- 1205,00 - leki Batmana
- 1284,93 - hotelik i karma Zelty
- 933,00 - leki Zelty
- 8100,00 - koszt dwóch operacji Aramisa
- 600,00 - nasercowe leki Kastora

Razem - 18205,31

Dogi do adopcji:


1. Jaś – pod opieką DS od stycznia 2017 – czeka na dom
2. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
3. Roxes - od 18.02.2019 - czeka na dom
4. Thorin - od 18.05.2019 - czeka na dom
5. Porter - od 15.06.2019 - czeka na dom

W czerwcu pomogliśmy:


1. Zelcie
2. Jasiowi
3. Gibsonowi 
4. Kastorowi
5. Narii
6. Batmanowi
7. Juracie
8. Aramisowi
9. Roxesowi
10. Thorinowi
11. Portisiowi

Rozliczenie zbiórek imiennych:


Imiennie dla Thorina
- 150,00 - darowizna Agnieszka O.
- 50,00 - darowizna Anna W.
- 150,00 - Krzysztof O.
- 987,00 - darowizny z Siepomaga
- 150,00 - Agnieszka O.
- 412,58 - Aneta M.
Razem – 1899,58
Wykorzystane – 281,20 – hotel za maj
Do wykorzystania – 1618,38

Imiennie dla Roxesa
- 200,00 - Józef S.
- 103,42 - Aneta M.
Razem – 303,42
Całość wykorzystana na suplementy, antybiotyk i hotel za maj

Imiennie dla Portisia
- 18,87 - Zuzanna Aleksandra S.
- 50,00 - Robert K.
- 50,00 - Anna W.
- 50,00 - Bożena L.
Razem – 168,87 – całość do wykorzystania


Lipiec


Wpływy od 01.07.2019:


- 100,00 - darowizna Alla Ch.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 50,00 - darowizna Danuta P.
- 100,00 - darowizna Mirela F.
- 100,00 - darowizna Emilia K.
- 788,24 - darowizna - Vadim I.
- 90,00 - darowizna Małgorzata G.
- 1900,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 49,99 - Svietlana P.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Alla Ch.
- 30,00 - kwiaty dla dogów Danuta P.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Andrzej Z.
- 20,00 - kwiaty dla dogów Małgorzata S.
- 500,00 - kwiaty dla dogów Józef S.
- 25,00 - kwiaty dla dogów Klaudia H.
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P
- 1500,00 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 30,00 - kwiaty dla dogów Małgorzata G.
- 20,00 - darowizna Izabela Krystyna M.
- 660,00 - III transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 1370,00 - darowizna za Kalendarz 2020
- 50,00 - darowizna Justyna W.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G
- 157,59 - darowizna Beata C.
- 40,00 - darowizna Asia S.-D.
- 1523,00 - darowizna z aukcji Ekskluzywnej
- 1700,00 - darowizna z aukcji "Wyprzedażowej"
- 710,00 - darowizny Kalendarze
- 170,00 - darowizna Irina M.
- 1900,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"

Imiennie dla Roxesa
- 561,18 - darowizny z Siepomaga

Imiennie dla Portisia
- 32,00 - Borys B.
- 61,24 - Oxana B.
- 1000,80 - darowizny z Siepomaga

Imiennie dla Thorina
- 150,00 - Agnieszka O.

Razem - 14.708,24


Wydatki od 01.07.2019


- 2245,42 - hotel i karma Thorina i Roxesa oraz część leków Roxesa
- 826,00 - kastracja Thorina, badania Roxesa
- 950,00 - hotelik Jasia i Portisia
- 1279,00 - leki

 Batmana
- 540,00 - suplementy Cormacka
- 250,00 - księgowość
- 94,96 - ochronne buciki i leki Roxesa
- 459,80 - karma Gibsona
- 94,86 - preparaty kosmetyczne dla Gibsona
- 96,70 - prześcieradła nieprzemakalne dla Gibsona
- 285,00 - hotelik Jasia, 
- 720,00 - hotelik Portisia
- 113,41 - drybed Gibsona
- 1442,00 - leki Batmana

Razem - 10.552,95

Dogi do adopcji:


1. Jaś – od 18.07.19 w nowym domu
2. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
3. Roxes - od 18.02.2019 - czeka na dom
4. Thorin - od 18.05.2019 - czeka na dom
5. Porter - od 24.07.2019 w nowym domu

W lipcu pomogliśmy:


1. Zelcie
2. Jasiowi
3. Gibsonowi 
4. Cormacowi
5. Batmanowii
6. Roxesowi
7. Thorinowi
8. Portisiowi


Rozliczenie darowizn imiennych:


Imiennie dla Thorina
- 150,00 - darowizna Agnieszka O.
- 50,00 - darowizna Anna W.
- 150,00 - Krzysztof O.
- 987,00 - darowizny z Siepomaga
- 150,00 - Agnieszka O.
- 412,58 - Aneta M.
- 150,00 - Agnieszka O.
Razem – 2049,58
Wykorzystane – 281,20 – hotel za maj
Do wykorzystania – 1768,38
Wykorzystane – 1600,00 – hotel za czerwiec, kastracja, 
Do wykorzystania – 168,38

Imiennie dla Portisia
- 18,87 - Zuzanna Aleksandra S.
- 50,00 - Robert K.
- 50,00 - Anna W.
- 50,00 - Bożena L.
- 32,00 - Borys B.
- 61,24 - Oxana B.
- 1000,80 - darowizny z Siepomaga
Razem – 1262,91 
Wykorzystane – 1170,00 - karma, suplementy, hotelik
Do wykorzystania – 92,91 – czeka na fakturę za badania Portisia

Imiennie dla Roxesa
- 561,18 - darowizny z Siepomaga
Razem – 561,18
Całość wykorzystana na suplementy, antybiotyk, leki i ochronne buty


Sierpień

Wpływy od 01.08.2019:


- 100,00 - darowizna Alla C.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 795,06 - darowizna Vadim I.
- 192,00 - darowizna z aukcji "Wyprzedażowej"
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 230,00 - darowizna Danuta P.
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 1321,00 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 500,00 - darowizna z Ukrainy
- 469,00 - darowizna Beata C.
- 50,00 - darowizna Klaudia H.
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 20,00 - Izabela Krystyna M.
- 117,60 - darowizna Lidia G.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 100,00 - darowizna Grażyna M.
- 200,00 - kwiaty dla dogów Alla C.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Andrzej Z.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Bernadetta S.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Małgorzata G.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Danuta P.
- 1555,00 - darowizna z aukcji "Wyprzedażowej"
- 50,00 - kwiaty dla dogów Agata G.
- 20,00 - darowizna Agnieszka Z.
- 1199,00 - darowizna z aukcji "Ekskluzywnej"
- 50,00 - kwiaty dla dogów Katarzyna G.
- 1000,00 - darowizna firma Ars Scripti-2
- 320,00 - darowizna Kalendarz
- 30,00 - darowizna Klaudia H.
Imiennie dla Thorina
- 150,00 - Agnieszka O.
Imiennie dla Zelty
- 105,79 - darowizna Aneta M.

Razem - 9194,45

Wydatki od 01.08.2019


- 220,00 - badania Kratosa
- 1220,00 - badania Portisia
- 120,12 - paliwo za wizytę poadopcyjną u Astora
- 586,00 - badania Roxesa
- 1333,26 - hotel i karma Zelty
- 1770,00 - hotel Thorina i Roxesa
- 470,07 - karma Thorina i Roxesa
- 109,57 - leki Roxesa
- 540,00 - suplementy dla Cormaczka
- 1117,00 - leki Batmana
- 400,00 - księgowość
- 530,00 - badania Zelty
- 80,58 - paliwo za wizytę poadopcyjną u Roxany i Joszko
- 600,00 - leki Kastora

Razem - 9096,60


Dogi do adopcji:


1. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
2. Roxes - od 18.02.2019 - czeka na dom
3. Thorin - od 18.05.2019 - czeka na dom

W sierpniu pomogliśmy:


1. Kratosowi
2. Astorowi
3. Portisiowi
4. Roxesowi
5. Thorinowi
6. Zelcie
7. Cormacowi
8. Batmanowi
9. Roxanie
10. Joszko
11. Kastorowi


Rozliczenie zbiórek imiennych


Imiennie dla Thorina
- 150,00 - darowizna Agnieszka O.
- 50,00 - darowizna Anna W.
- 150,00 - Krzysztof O.
- 987,00 - darowizny z Siepomaga
- 150,00 - Agnieszka O.
- 412,58 - Aneta M.
- 150,00 – Agnieszka O.
Razem – 1899,58
Wykorzystane – 281,20 – hotel za maj
Do wykorzystania – 1768,38
Wykorzystane – 1768,38 – kastracja, hotel za czerwiec i lipiec

Imiennie dla Portisia
- 18,87 - Zuzanna Aleksandra S.
- 50,00 - Robert K.
- 50,00 - Anna W.
- 50,00 - Bożena L.
Razem – 168,87 – całość wykorzystana na opłacenie badań Portisia

Imiennie dla Zelty
- 105,79 - darowizna Aneta M.
Całość wykorzystana na badania Portisia


Wrzesień


Wpływy od 01.09.2019:


- 50,00 - kwiaty dla dogów Olga K
- 100,00 - darowizna Alla C.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 809,62 - darowizna Vadim I.
- 1900,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 1700,00 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 943,40 - darowizny Album
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 180,00 - darowizna Danuta P.
- 62,85 - darowizna Magda H.
- 20,00 - darowizna Izabela Krystyna M.
- 199,67 - darowizna Oxana B.
- 40,00 - darowizna Danuta P.
- 1000,00 - darowizna od Uczestników szkoleń w Wasilkowie
- 50,00 - darowizna Edward Z.
- 549,00 - darowizna Beata C.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 50,00 - darowizna Justyna W.
- 1259,00 - III transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 1400,00 - I transza darowizn z aukcji "Wyprzedaże"
- 26,00 - darowizna Svietlana P.
- 330,00 - darowizna od Uczestników Szkoleń z Rosji
- 400,00 - darowizna Kwiaty dla dogów Alla Ch.
- 200,00 - darowizna Kwiaty dla dogów Andrzej Z.
- 966,00 - II transza darowizn z aukcji "Wyprzedaże"
- 100,00 - darowizna Kwiaty dla dogów Borys B.
- 50,00 - darowizna Kwiaty dla dogów Dorota M.-K.
- 50,00 - darowizna Kwiaty dla dogów Małgorzata G.
- 50,00 - darowizna Kwiaty dla dogów Agnieszka S.
- 1486,00 - darowizny z aukcji Ekskluzywnej
- 550,00 - darowizna za Kalendarze
Imiennie dla Thorina
- 200,00 - darowizna Krzysztof O.

Razem - 15.091,54

Wydatki od 01.09.2019


- 2500,00 - operacja Cytruska
- 1172,00 - leki Batmana
- 746,00 - badania i zabiegi Roxesa
- 150,00 - echo serca Ati
- 1333,26 - hotelik i karma Zelty
- 469,80 - karma dla Gibson
- 1888,07 - hotelik i karma Roxesa i Thorina
- 150,00 - echo serca Batman
- 170,00 - leczenie uszu Gibsona
- 150,00 - leki Zelty
- 250,00 - księgowość
- 120,00 - echo serca Antosia
- 324,00 - echo serca Cormaca i Leona
- 324,00 - echo serca Joszko i Roksany
- 91,14 - paliwo za wizytę przedadopcyjną Thorina
- 1130,00 - leki Batmana
- 150,00 - echo serca Jurata
- 170,00 - echo serca Nora
- 352,08 - echo serca Quentina i Greta
- 120,00 - echo serca Jasia
- 941,00 - leki i zabiegi Roxesa
- 380,00 - echo serca Borysa i Pelasi
- 330,00 - echo serca Luny i Wiesia
- 80,00 - echo serca Wali
- 80,00 - echo serca Kratosa
- 80,00 - echo serca Kostuś
- 120,00 - echo serca Inka
- 140,00 - echo serca Gabryś

Razem - 13.911,35

Dogi do adopcji:


1. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
2. Roxes - od 18.02.2019 - czeka na dom
3. Thorin - od 18.05.2019 - czeka na dom

Dogi na pełnym utrzymaniu Skarbonki
1. Gibson - od marca 2018

We wrześniu pomogliśmy:


1. Cytruskowi
2. Batmanowi
3. Roxesowi
4. Thorinowi
5. Zelcie
6. Gibsonowi
Echo serca
1. Ati
2. Antoś
3. Cormacowi
4. Leoś
5. Joszko
6. Roxana
7. Jurata
8. Batmanowi
9. Nora
10. Quentin
11. Greta
12. Jaś
13. Borys
14. Pelagia
15. Luna
16. Wiesio
17. Wala
18. Kratos
19. Kostuś
20. Inka
21. Gabryś

Rozliczenie darowizn imiennych:


Thorin
- 200,00 - darowizna Krzysztof O.
Wykorzystane na hotel za sierpień


Październik

Wpływy od 01.09.2019:


- 100,00 - darowizna Alla C.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów Danuta P.
- 20,00 - darowizna kwiaty dla dogów Anna K.
- 810,00 - darowizna Vadim I.
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 1900,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów Kamilla D.
- 30,00 - darowizna Magdalena D.
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 50,00 - darowizna Danuta P.
- 1755,00 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 20,00 - darowizna Izabela Krystyna M.
- 107,16 - darowizny z FaniMani
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 1000,00 - I transza darowizn z aukcji "Wyprzedażowej"
- 20,00 - darowizna Izabela G.
- 140,00 - darowizna Magda H.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 1000,00 - darowizna Ars Scripti-2
- 100,00 - darowizna Anna G.
- 100,00 - darowizna Małgorzata G.
- 100,00 - darowizna Renata N.
- 100,00 - darowizna Bożena B.
- 100,00 - darowizna Anna S.-P
- 100,00 - darowizna urodzinowa dla Piotra J. Alla C., Andrzej Z.
- 123,73 - darowizna urodzinowa dla Piotra J. Karo H.
- 50,00 - darowizna urodzinowa dla Piotra J. Danuta P.
- 112,00 - darowizna Beata C.
- 1151,00 - II transza darowizn z aukcji "Wyprzedażowej"
- 1177,70 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"
- 1800,00 - darowizny z aukcji "Z kresowej spiżarni"
- 145,00 - darowizna Danuta P.
Imiennie dla Thorina
- 1000,00 - darowizna Jagoda P.
- 300,00 - darowizna Agnieszka O.
Imiennie dla Gai
- 100,00 - darowizna Jerzy i Ewa L.
- 100,00 - darowizna Anna G.
- 100,00 - darowizna Anna S.-P.
- 200,00 - darowizna Alicja W.-B.
- 20,00 - darowizna Wiesława L.
- 41,31 - darowizna z Amsterdamu
- 150,00 - darowizna Magdalena d.-R.
- 100,00 - darowizna Kamila Justyna M.
- 100,00 - Darowizna Kamilla D.
- 50,00 - darowizna Anna W.
- 50,00 - darowizna Agnieszka S.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-L.
- 100,00 - darowizna Anita A.
- 123,73 - darowizna Magda i Karo H.
- 124,51 - darowizna Aneta M.
- 78,00 - darowizna Oxana B.
- 206,61 - darowizna Anita G.

Razem - 15.525,75


Wydatki od 01.10.2019


- 100,00 - badane serca Grażyny
- 1284,93 - hotelik Zelty
- 520,00 - zabiegi Roxesa
- 1130,00 - leki Batmana
- 2157,17 - hotel i karma Roxesa i Thorina
- 200,00 - echo serca i kontrolne badania Thorina
- 262,00 - echo serca i leki Roxesa
- 1278,00 - zabiegi i terapia Roxesa
- 480,00 - leki Oskara
- 780,00 - sterylizacja Wali
- 180,00 - echo serca Balto
- 500,00 - leki Kastor
- 400,00 - księgowość
- 857,00 - leczenie Fuks
- 48,00 - kołnierz pooperacyjny dla Roxesa
- 1130,00 - leki Batmana
- 683,00 - badania i leki Jaśminki
- 730,00 - leki Zelty
- 574,01 - leczenie Gai
- 469,80 - karma dla Gibsona
- 1378,00 - leczenie Jaśminki

Razem - 15.061,91

Dogi do adopcji:


1. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
2. Roxes - od 12.10.2019 – w nowym domu
3. Thorin - od 18.05.2019 - czeka na dom
4. Gaja - od 20.10.2019 - czeka na dom

Dogi na pełnym utrzymaniu Skarbonki
1. Gibson - od marzec 2018

W październiku pomogliśmy:

1. Batmanowi
2. Roxesowi
3. Thorinowi
4. Zelcie
5. Grażynce
6. Oskarowi
7. Wali
8. Balto
9. Kastorowi
10. Fuksowi
11. Jaśmince
12. Gai
13. Gibsonowi


Rozliczenie zbiórek imiennych


Imiennie dla Thorina


- 1000,00 - darowizna Jagoda P.
- 300,00 - darowizna Agnieszka O.
Razem – 1300,00
Wykorzystane 1200,00 – hotel, karma, badania, w tym Echo Serca
Do wykorzystania – 100,00

Imiennie dla Gai


- 100,00 - darowizna Jerzy i Ewa L.
- 100,00 - darowizna Anna G.
- 100,00 - darowizna Anna S.-P.
- 200,00 - darowizna Alicja W.-B.
- 20,00 - darowizna Wiesława L.
- 41,31 - darowizna z Amsterdamu
- 150,00 - darowizna Magdalena d.-R.
- 100,00 - darowizna Kamila Justyna M.
- 100,00 - Darowizna Kamilla D.
- 50,00 - darowizna Anna W.
- 50,00 - darowizna Agnieszka S.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-L.
- 100,00 - darowizna Anita A.
- 123,73 - darowizna Magda i Karo H.
- 124,51 - darowizna Aneta M.
- 78,00 - darowizna Oxana B.
- 206,61 - darowizna Anita G.
Razem – 1694,16
Wykorzystane – 574,01 – badania i leki Gai
Do wykorzystania – 1120,15

Listopad 

Wpływy od 01.10.2019:


- 100,00 - darowizna Alla C.
- 20,00 - Agata Sylwia K.
- 784,15 - darowizna Vadim I.
- 94,00 - darowizna Katarzyna K.
- 1700,00 - darowizny z aukcji "Z kresowej spiżarni"
- 100,00 - darowizna Edward Z.
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 50,00 - darowizna Danuta P.
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 82,41 - darowizna Magda H.
- 100,00 - kwiaty dla dogów od Alla C.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Andrzej Z.
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Małgorzata G.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Ewa G.
- 1049,00 - darowizny z aukcji "Z kresowej spiżarni"
- 20,00 - darowizna Izabela Krystyna M
- 50,00 - kwiaty dla dogów Danuta P.
- 1950,00 - darowizny od Uczestników szkoleń w Wasilkowie
- 531,00 - darowizna Beata C.
- 50,00 - darowizna Janina M
- 1000,00 - I transza darowizn z aukcji "Wyprzedażowej".
- 629,82 - darowizna Oxana B.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 1410,00 - II transza darowizn z aukcji "Wyprzedażowej".
- 100,00 - darowizna Magdalena U.
- 100,00 - darowizna Anna S.-P.
- 1599,00 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"

Razem - 12.069.38

Wydatki od 01.11.2019


- 450,00 - leki dla Oskara
- 1567,50 - hotel Thorina i Roxesa
- 1916,59 - hotel Zelty i Gai
- 144,00 - leki Jaśminki
- 188,00 - badania Batmana
- 40,00 - leki Thorina
- 170,00 - badania Cormaca i Leona
- 800,00 - leki Oskara
- 400,00 - księgowość
- 489,80 - karma Gibsona
- 113,00 - leki Batmana

Razem - 6378,89

Dogi do adopcji:


1. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
2. Thorin - od 18.05.2019 - czeka na dom
3. Gaja - od 20.10.2019 - czeka na dom

Dogi na pełnym utrzymaniu Skarbonki
1. Gibson - od marzec 2018

W listopadzie pomogliśmy:


1. Batmanowi
2. Thorinowi
3. Zelcie
4. Oskarowi
5. Jaśmince
6. Leonowi
8. Cormacowi
9. Gibsonowi

Rozliczenia zbiórek imiennych
Imiennie dla Thorina
Do wykorzystania – 100,00
Wykorzystane na leki i hotel za październik
Zostało do wykorzystanie - 0,00
Imiennie dla Gai
Do wykorzystania – 1120,15
500,00 – wykorzystane na hotel i karmę Gai za październik
Zostało do wykorzystania – 620,15


Grudzień


Wpływy od 01.12.2019:


- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 100,00 - darowizna Alla C.
- 800,33 - darowizna Vadim I.
- 1800,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości"
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 1700,00 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości"
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 31,70 - darowizna Katarzyna K.
- 1200,00 - III transza darowizn z aukcji "Z miłości"
- 20,00 - darowizna Izabela Katarzyna M.
- 48,61 - darowizna Svetlana P.
- 902,40 - IV transza darowizn z aukcji "Z miłości"
- 35,00 - darowizna paczka Anita A.
- 111,00 - darowizna paczka Sylwia K.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 80,00 - darowizna paczka Wiesława L.
- 20,00 - darowizna paczka Andrzej Z.
- 150,00 - darowizna paczka Alicja B.-W.
- 25,00 - darowizna paczka Krzysztof T.
- 50,00 - darowizna paczka Monika i Borys B.
- 25,00 - darowizna paczka Małgorzata G.
- 25,00 - darowizna paczka Bożena B.
- 20,00 - darowizna paczka Mirela F.
- 50,00 - darowizna paczka Kamilla D.
- 20,00 - darowizna paczka Małgorzata S.
- 120,00 - darowizna Małgorzata R.
- 1000,00 - I transza darowizn z aukcji "Wyprzedażowej"
- 175,00 - darowizna Beata C.
- 120,00 - darowizna Danuta P. z aukcji "Ekskluzywnej"
- 400,68 - darowizna Karl-Heinz J.
- 385,00 - darowizna-zbiórka Magda H.
- 952,70 - darowizna z aukcji "Ekskluzywnej"
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 25,00 - darowizna paczka Paulina Cz.
- 50,00 - darowizna Justyna W.
- 862,00 - II transza darowizn z aukcji "Wyprzedażowej"
- 230,00 - darowizna paczka Robert K.
Imiennie dla Thorina
- 300,00 - darowizna Krzysztof O.
Imiennie dla Zelty
- 200,00 - darowizna Izabela M.

Razem - 12.204,42


Wydatki od 01.12.2019


- 2069,04 - hotelik i karma Gai i Zelty
- 800,00 - leki dla Oskara
- 1500,00 - komórki macierzyste Rogera
- 875,00 - hotel Thorina
- 1525,00 - leki Batmana
- 500,00 - leki Kastora
- 250,00 - księgowość
- 489,80 - karma Gibsona
- 430,00 - badania i leki Effi
- 310,00 - leczenie łapy Cormaczka

Razem - 8748,84


Wpływy od początku roku – 132.111,48
Wydatki od początku roku – 121.121,13

Dogi do adopcji:


1. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
2. Gaja - od 20.10.2019 - czeka na dom

Dogi na pełnym utrzymaniu Skarbonki

1. Gibson - od marca 2018

W grudniu pomogliśmy:


1. Batmanowi
2. Thorinowi
3. Zelcie
4. Oskarowi
5. Cormacowi
6. Gibsonowi
7. Gai
8. Rogerowi
9. Kastorowi
10. Effi

Rozliczenie zbiórek imiennych
Imiennie dla Gai
Do wykorzystania – 620,15
Wykorzystane na hotel i karmę Gai za listopad – 1000,00 zł
Imiennie dla Zelty
Do wykorzystania – 200,00 zł
Wykorzystane na hotel, leki i karmę Zelty za listopad – 1069,00 zł
Imiennie dla Thorina
Do wykorzystania – 300,00
Wykorzystane na hotel i karmę Thorina za listopad – 875,00 zł